Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án 01-ĐA/TW và Chỉ thị12/CT-TW của Ban Bí Thư
(TUFO) – Sáng ngày 24/11/2023, Ban đối ngoại TW Đảng tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01- ĐA/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng đến năm 2025; Chỉ thị số 12/CT-TW của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh tham dự hội nghị

Hội nghị do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Bí thư, Trưởng Ban Đối ngoại TW Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước với sự tham dự của đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương. Đầu cầu trực tuyến tỉnh Trà Vinh do đ/c Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì và các thành viên Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại của tỉnh tham dự. 

Hội nghị quán triệt một số nội dung cốt lõi công tác đối ngoại trong tình hình mới với 3 trụ cột chính: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đề án 01 và Chỉ thị 12 là hai văn bản chỉ đạo mới nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp liên quan tới công tác triển khai trụ cột đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm định hướng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của các cấp ủy, chính quyền các cấp./. 

Nguyễn Quý 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 110
  • Tất cả: 179030