• Đối ngoại nhân dân góp phần giảm nghèo bền vững tại Trà Vinh

  Một trong những ưu tiên hàng đầu trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đó là giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, được xem như sự quan tâm đến các quyền con người một cách thiết thực nhất của Việt Nam.

 • Tăng cường hiệu quả đối ngoại nhân dân trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh

  Ngay lúc sinh thời, lý tưởng suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giải phóng con người, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân lao động. Trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu ở thời kỳ quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Bác Hồ đã sớm xác định phải phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, khẳng định: “Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng, với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, về đích sớm hơn so với mục tiêu Nghị quyết đề ra; góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực, tăng tỉ trọng kinh tế công nghiệp và dịch vụ; thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ

 • “Vai trò của nhận thức trong công tác đối ngoại nhân dân”

  Nhận thức đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người, nhờ có nhận thức mà con người biết đầy đủ, chính xác về bản chất của sự vật, hiện tượng. Nhận thức đúng thì hành động sẽ đúng. Nhờ có nhận thức mà các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống. Thực tiễn cho thấy, mọi thành công hay thất bại đều có vai trò của nhận thức. Vậy nên, việc trang bị và nâng cao nhận thức cho mọi cấp, mọi ngành, mọi người về công tác đối ngoại nhân dân là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng để “nâng cao chất lượng, hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

 • VÌ NGƯỜI NGHÈO - KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

  Xuyên suốt quá trình xây dựng đất nước, xóa đói giảm nghèo luôn là mục tiêu xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Quan điểm, chủ trương của Đảng về xóa đói giảm nghèo đã và đang được thể hiện trong  các Văn kiện Đại hội Đảng qua nhiều thời kỳ, ngày càng sâu rộng và toàn diện hơn.

 • Công bằng xã hội - nền tảng cho sự phát triển bền vững

  Xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định: Bảo đảm thực hiện quyền con người trong nhà nước pháp quyền XHCN tự bản thân đã đòi hỏi nghèo đói phải được giải quyết về căn bản. Điều đó cho thấy, bảo đảm quyền kinh tế cho mọi người, quyền bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế, đòi hỏi chiến lược xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội và dần dần giảm sự phân cách giàu nghèo là rất quan trọng. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN phải là một xã hội người giàu với số lượng ngày càng đông và người nghèo số lượng ngày càng giảm.

 • Khánh thành Dự án Trường Tiểu học Thị trấn Mỹ Long

  (TUFO) – Sáng ngày 26/4, Tổ chức Saigon Children’s Charity CIO/Anh (gọi tắt là SCC) phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức buổi lễ khánh thành Dự án Xây dựng 03 phòng học Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang.

 • Tập huấn mô hình nhóm tiết kiệm tín dụng làng xã năm 2024

  (TUFO) – Sáng ngày 28/3, Tổ chức Norwegian Mission Alliance – Na Uy (gọi tắt là NMA) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Trà Vinh tổ chức khóa tập huấn và ra mắt nhóm tiết kiệm tín dụng làng xã năm 2024 tại xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

 • Tổng kết Dự án Sinh kế Trà Vinh giai đoạn 2023-2024

  (TUFO) – Chiều ngày 26/3, Văn phòng Dự án Samaritan’s Purse International Relief (SP-Mỹ) phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết dự án Sinh kế Trà Vinh giai đoạn 2023-2024

 • Tiếp và làm việc với đoàn của Tổ chức SCC (Anh)

  (TUFO) – Sáng ngày 26/3, đoàn của Tổ chức Saigon Children’s Charity CIO (gọi tắt là SCC) do bà Nguyễn Thị Duy Hương, Trưởng phòng Chương trình SCC làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

 • Tiếp đoàn của Tổ chức Kenan - Thái Lan đến thăm và chúc Tết

  (TUFO) – Sáng ngày 18/01, đoàn của Tổ chức Kenan Foundation Asia (gọi tắt là Kenan) do bà Đinh Kim Phượng, Quyền Giám đốc Chương trình tại Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến thăm và chúc Tết tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 4
 • Trong tuần: 110
 • Tất cả: 179030