Quá trình hình thành phát triển
Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế, phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh (Liên hiệp) được thành lập theo Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc cho phép thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh.
Ngày 14/9/2011, Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh lần thứ I nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra thành công tốt đẹp đánh dấu sự ra đời, tạo nền tảng, tiền đề hết sức quan trọng trong việc phát triển, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí, cơ cấu tổ chức, phương thức và nội dung hoạt động của Liên hiệp.
Ngày 11/10/2011, UBND tỉnh Trà Vinh ra Quyết định phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở Điều lệ được ban hành, Ban Chấp hành Liên hiệp đã ra Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Liên hiệp nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là cột mốc quan trọng giúp hoạt động của Liên hiệp đi vào khuôn khổ.
Thời gian đầu khi mới đi vào hoạt động, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của Liên hiệp Việt Nam, Liên hiệp Trà Vinh cũng đã tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm hoạt động từ các Liên hiệp tỉnh, thành bạn điển hình là Liên hiệp thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ vào sự đoàn kết, nhiệt huyết và tận tụy của tập thể lãnh đạo và cán bộ Liên hiệp, kết quả hoạt động trong năm 2012 cho thấy sự hiệu quả khi Liên hiệp đã vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) tài trợ thực hiện 24 chương trình/dự án với tổng giá trị trên 36 tỷ đồng, Liên hiệp tiếp và làm việc với 46 đoàn khách (356 người) của các TCPCPNN.
Hoạt động của Liên hiệp trong thời gian qua đã thể hiện sinh động đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, theo chủ trương:“mở rộng hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường quan hệ song phương và đa phương với các tổ chức nhân dân các nước, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức Phi chính phủ quốc gia và quốc tế, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân các nước trong khu vực trên thế giới”.
Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã tiếp và làm việc chính thức với các đoàn khách hữu nghị quốc tế. Hàng năm, Liên hiệp và các tổ chức thành viên thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, hợp tác, hữu nghị nhân các ngày lễ lớn của Việt Nam và các nước có liên quan bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
Trải qua 05 năm hoạt động,hoạt động của Liên hiệp ngày càng phát triển và đi vào nề niếp, bộ máy tổ chức từng bước được kiện toàn, làm việc theo quy chế theo chương trình, kế hoạch với những nội dung được xác định trong từng thời gian, thời điểm; nâng dần tính chuyên nghiệp trong hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp và Cơ quan Thường trực Liên hiệp. Trong 05 năm nhiệm kỳ 2011-2016, Liên hiệp đã trực tiếp tiếp xúc và làm việc với 16/24 TCPCPNN có địa bàn hoạt động tại Trà Vinh, vận động các tổ chức thực hiện 135 chương trình/ dự án đầu tư trên các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng và các lĩnh vực khác với tổng giá trị cam kết tài trợ là 143.5 tỷ động, giá trị giải ngân đạt 135.75 tỷ đồng.
Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức ngày 02/6/2017 là một bước phát triển mới, kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động cho giai đoạn tiếp theo.
Liên hiệp, thay mặt nhân dân tỉnh Trà Vinh, xin chân thành cảm ơn tất cả bạn bè quốc tế, các TCPCPNN, các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước đã dành tình cảm và hỗ trợ cho người dân tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua. Liên hiệp mong rằng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Liên hiệp và các đối tác ngày càng phát triển bền vững vì mục tiêu vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác phát triển giữa nhân dân các nước, các dân tộc.
Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 68
  • Tất cả: 179304