Công tác đối ngoại nhân dân tại tỉnh Trà Vinh
Thời gian qua, thực hiện xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột chính là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tại tỉnh Trà Vinh công tác đối ngoại đã có những bước tiến mới, các hoạt động đối ngoại được tăng cường, bước đầu đem lại hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác vận động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tế của tỉnh. Bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp) trong hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được phát huy tác dụng, từng bước thể hiện là đơn vị đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Tỉnh hiện có 04 Hội hữu nghị song phương gồm: Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Canada và Việt Nam-Nhật Bản, là thành viên của Liên hiệp; các Hội Hữu nghị song phương được hỗ trợ kinh phí hoạt động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng chọn nhân sự chủ chốt và chỉ đạo Đại hội đại biểu của các Hội hữu nghị song phương theo đúng nhiệm kỳ thời gian quy định; sau một thời gian củng cố đến nay đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ của 03 Hội hữu nghị song phương: Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Campuchia và Việt Nam-Nhật Bản.

Hoạt động của các Hội hữu nghị song phương được nối lại sau một thời gian gián đoạn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các Hôi hữu nghị đề ra trong nhiệm kỳ tới là tập trung công tác phát triển hội viên, mở rộng và kết nối với đối tác, đặc biệt Hội đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác. Hiện 04 Hội hoạt động khá tốt, mạnh nhất vẫn là Hội hữu nghị Việt Nam – Canada với nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả cao.

Cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 đang bước vào giai đoạn mới. Trong thời gian vừa qua, với sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân cùng phấn đấu với mục tiêu chung là vừa chống dịch, vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo ổn định đời sống, sức khỏe và tính mạng của Nhân dân. Trong tình hình đó, Liên hiệp đã chủ động, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân tại địa phương, lồng ghép hiệu quả giữa các hoạt động trực tiếp với trực tuyến để thích ứng với tình hình mới; chủ động chuyển đổi hình thức phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của các đối tác cũng như tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tích cực gửi Thư ngõ đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN), tạo mối liên hệ thường xuyên với đối tác, tạo sự tin cậy và uy tín với các TCPCPNN cùng chung tay hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị thiệt thòi trong xã hội, bị tác động trực tiếp của đại dịch. Nguồn viện trợ đã đáp ứng nhanh và đúng đối tượng, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà. Mặc dù chịu sự tác động của dịch bệnh Covid-19, quan hệ hợp tác hữu nghị giữ Liên hiệp và các TCPCPNN vẫn được duy trì ổn định; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Liên hiệp, địa phương và đối tác, để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như hỗ trợ các hoạt động của các TCPCPNN tại địa phương khi dịch bệnh tái diễn.

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đang bước sang giai đoạn phát triển mới với nhiều khó khăn và thách thức đan xen, trước mắt là tác động của đại dịch Covid-19 đã tạo ra những khó khăn và áp lực không nhỏ trong công tác đối ngoại nhân dân. Do đó vận động nguồn tài trợ từ các tổ chức PCPNN trong bối cảnh hiện nay là bài toán khó, cần có sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân; phải phát huy vai trò nòng cốt của Liên hiệp trong công tác tham mưu về các hoạt động đối ngoại tại địa phương; tăng cường công tác tuyền truyền thông tin đối ngoại; tạo sự đồng thuận cao trong hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân; chủ động mở rộng quan hệ đối tác, xác định nội dung và phương thức hợp tác đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thay vào đó, nhiệm vụ trên cũng rất vẻ vang, đó là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, tiếp tục phát huy được vai trò, vị trí của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Trong năm 2022, bên cạnh việc chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhằm mở rộng và thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác truyền thống, mà còn khai thác các đối tác tiềm năng, điều chỉnh phương thức hoạt động phù hợp với từng giai đoạn bằng phương pháp hoạt động hợp tác và phối hợp thực hiện ở nhiều cấp, để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai hoạt động. Tăng cường kết nối với các cơ quan Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP.HCM để tranh thủ sự hỗ trợ một số chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục, y tế, môi trường…

Ngày 09/6/2022, Liên hiệp tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Nghị quyết Đại hội đề ra là phải thường xuyên nâng cao năng lực hoạt động, phát huy hơn nữa tinh thần “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, mở rộng đa dạng hóa mạng lưới đối tác, phạm vi hoạt động, tạo sự đan xen giữa lợi ích và độ tin cậy, làm tốt vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hoạt động đối ngoại của tỉnh.

Hiện nay, có 23 tổ chức PCPNN đều có giấy phép hoạt động tại tỉnh; trong 9 tháng đầu năm, có 08 Tổ chức PCPNN đã cam kết thực hiện 21 Chương trình/Dự án. Liên hiệp tham mưu UBND tỉnh ra quyết định tiếp nhận các nguồn viện trợ đúng theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP, trong đó tổng nguồn vốn cam kết tài trợ là: 16.104.216.000 VNĐ; giá trị giải ngân: 16.361.292.000 VNĐ, đạt 81,8% kế hoạch giải ngân năm 2022; (giá trị giải ngân cao hơn giá trị cam kết tài trợ là do đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2021 còn tồn động). Liên hiệp phối hợp với địa phương đã đón tiếp, hướng dẫn và làm việc với 08 TCPCPNN về tỉnh, cụ thể là có 34 lượt đoàn, với 215 người là lãnh đạo, nhân viên của các TCPCPNN vào thăm và hỗ trợ các Chương trình/Dự án trên lĩnh vực như: giáo dục; phát triển cộng đồng; tặng quà tết cho người nghèo; hỗ trợ cộng đồng ứng phó với mùa khô, hạn. Được thực hiện ở các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh.

Trong hoạt động đối ngoại nhân dân luôn chú trọng phương châm“chủ động vận động, quản lý tốt hoạt động và sử dụng có hiệu quả vốn viện trợ PCPNN” nhưng đồng thời đề cao cảnh giác không để an ninh của tỉnh bị ảnh hưởng. Chỉ tiêu vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài so với năm 2021 được duy trì, phát triển, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, an sinh-xã hội ở địa phương; cách thức tiếp cận và xử lý các vấn đề đối ngoại vừa bảo đảm nguyên tắc, tính hiệu quả vừa phù hợp với đối tác và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Trúc Giang

 

Thống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 68
  • Tất cả: 179304