Đối ngoại nhân dân góp phần giảm nghèo bền vững tại Trà Vinh

Một trong những ưu tiên hàng đầu trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đó là giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, được xem như sự quan tâm đến các quyền con người một cách thiết thực nhất của Việt Nam.

Năm 1993 hộ nghèo ở nước ta được ghi nhận chiếm tới 58,1%, đến năm 2015 còn 9,88% và đến năm 2023 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều chỉ còn 2,93%. Việt Nam đã trở thành một trong các hình mẫu trên thế giới về thành tựu xóa đói, giảm nghèo. Hiện tại, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới và là quốc gia đầu tiên của châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều.

Nghèo đa chiều là tình trạng con người không được đáp ứng ở mức tối thiểu các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Nghèo đa chiều là cách tiếp cận mới nhằm hạn chế việc bỏ sót những đối tượng tuy không nghèo về thu nhập nhưng lại nghèo về các chiều cạnh khác. Chuẩn nghèo đa chiều bao gồm 2 tiêu chí: Tiêu chí về thu nhập và Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (6 chiều) là việc làm - y tế - giáo dục - nhà ở - nước sinh hoạt và vệ sinh - thông tin.

Nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững ở những khu vực khó khăn nhất, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã Quyết định số 1211/QĐ-UBND, qua đó ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với mục tiêu tổng quát thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo của tỉnh.

Trải qua 03 năm thực hiện với nhiều chính sách giảm nghèo, theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều vừa được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt, hiện toàn tỉnh còn 3.416 hộ nghèo, (chiếm 1,19% tổng số hộ dân), trong đó có 2.227 hộ không có khả năng lao động (chiếm 65,19% so với tổng số hộ nghèo); 1.827 hộ nghèo dân tộc Khmer, chiếm 2,03% so với tổng số hộ dân tộc Khmer (chiếm 53,48% so với tổng số hộ nghèo). Tổng số hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh là 6.773 hộ (chiếm 2,35% tổng số hộ dân cư). Trong đó, hộ cận nghèo không có khả năng lao động là 1.659 hộ (chiếm 24,49% tổng số hộ cận nghèo); hộ cận nghèo có đối tượng người có công với cách mạng 20 hộ (chiếm 0,30% so với tổng số hộ cận nghèo); hộ cận nghèo dân tộc Khmer 2.926 hộ, chiếm 3,25% so với tổng số hộ dân tộc Khmer (chiếm 43,20% so với tổng số hộ cận nghèo).

Cùng với các chính sách giảm nghèo bền vững, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh cũng đã góp phần quan trọng trong việc          hướng đến hỗ trợ người nghèo trong nhiều năm qua. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền các cấp và hệ thống chính trị, các tổ chức..., bằng nhiều hình thức, hoạt động đã rất nỗ lực tham gia thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Từ đó, nâng cao vị thế chính trị, khẳng định tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh, mở ra những cơ hội mới cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

anh tin bai

Tổ chức Samaritan's Purse trao bò cho các hộ dân thuộc dự án “Sinh kế Trà Vinh”

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác, tại Trà Vinh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp) được giao nhiệm vụ làm cơ quan đầu mối trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, tập thể Liên hiệp đã tích cực nỗ lực trong công tác chuyên trách, góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Liên hiệp đã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp đón và làm việc với 183 đoàn khách của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài với trên 1.200 lượt người đến tỉnh tham quan, học tập kinh nghiệm, thu thập thông tin các vùng dự án, kiểm tra, giám sát các dự án tài trợ, tổ chức hội thảo liên quan đến các dự án tài trợ; tìm hiểu các thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh và các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh. Hiện toàn tỉnh hiện có 21 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có giấy phép hoạt động, giai đoạn 2021-2023, Liên hiệp đã tiếp nhận vốn viện trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai thực hiện 92 chương trình, dự án, phi dự án với tổng kinh phí 111,5 tỷ đồng. Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài được thực hiện trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu, môi trường, nước sạch vệ sinh, hỗ trợ phát triển nông thôn, sinh kế,…qua đó đã góp phần cải thiện cuộc sống người dân địa phương, đặc biệt tập trung hỗ trợ cho các hộ nghèo tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Có thể thấy rằng việc hỗ trợ nhóm đối tượng bị thiệt thòi, rút ngắn sự chênh lệch về đời sống giữa đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa với mức trung bình của cả nước cũng chính là cách bảo vệ các quyền con người một cách thiết thực.

Năm 2024, Trà Vinh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,3%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm trên 0,5%; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,5% theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Như vậy, định hướng công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Trà Vinh cần tiếp tục tập trung giới thiệu cho bạn bè quốc tế và trong nước hiểu rõ hơn về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng của tỉnh, việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng, chính trị, đoàn kết Nhân dân, qua đó mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội song song với việc đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Q.N
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 110
  • Tất cả: 179030