“Vai trò của nhận thức trong công tác đối ngoại nhân dân”
Nhận thức đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người, nhờ có nhận thức mà con người biết đầy đủ, chính xác về bản chất của sự vật, hiện tượng. Nhận thức đúng thì hành động sẽ đúng. Nhờ có nhận thức mà các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống. Thực tiễn cho thấy, mọi thành công hay thất bại đều có vai trò của nhận thức. Vậy nên, việc trang bị và nâng cao nhận thức cho mọi cấp, mọi ngành, mọi người về công tác đối ngoại nhân dân là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng để “nâng cao chất lượng, hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

Ở Trà Vinh, nhiều năm qua, công tác đối ngoại nhân dân luôn coi trọng và  triển khai nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên,  hội viên và nhân dân… Kết quả đạt được khá toàn diện, có được kết quả trên là nhờ vào việc thường xuyên quán triệt, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân về công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.

Vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, trong đó có mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) là bộ phận quan trọng cho sự phát triển và an sinh xã hội nhất là đối với một tỉnh còn khó khăn, tỉnh Trà Vinh được nhận thức ngày càng rõ, từ đó luôn huy động tối đa hiệu quả của các mối quan hệ hợp tác quốc tế nói chung và hợp tác với các tổ chức PCPNN nói riêng. Hiện nay, toàn tỉnh có 22 tổ chức PCPNN, các tổ chức quốc tế đều có giấy phép hoạt động tại Trà Vinh; trong đó có 12 tổ chức PCPNN hoạt động thường xuyên; từ đầu năm đến nay, các Tổ chức quốc tế đã triển khai và cam kết thực hiện 18 Chương trình/Dự án, với tổng nguồn vốn cam kết tài trợ là: 13.103.812.000 VNĐ; trong đó nổi bật như dự án “cùng nhau hành động-hỗ trợ nỗ lực phục hồi hậu Covid-19 với hợp phần hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” được thực hiện trên địa bàn huyện Tiểu Cần, với tổng nguồn tài trợ là: 2.419.840.000 VNĐ, do Tổ chức SCC/Anh viện trợ, dự án đã mang đến cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống ấm no và đầy đủ hơn trước đó; dự án hỗ trợ cộng đồng ứng phó hạn hán - giai đoạn 2 (Hợp phần nước sạch) và Dự án “Sinh kế Trà Vinh" giai đoạn 2, do Tổ chức SPIR viện trợ, với tổng giá trị tài trợ trên 10 tỷ VNĐ.

Trên 90% chương trình/dự án của các TCPCPNN/nhà tài trợ triển khai tại địa phương đạt hiệu quả và mang tính bền vững cao. Các chương trình/dự án sau khi kết thúc được địa phương duy trì, bảo quản và tiếp tục nhân rộng. Các chương trình/dự án PCPNN đã góp phần từng bước cải thiện đời sống người dân được hưởng lợi, thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao nhận thức cho người dân trong các vấn đề bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, các em học sinh vùng sâu xa có điều kiện học tập tốt hơn từ đó góp phần giảm thiểu tỷ lệ bỏ học của học sinh tiểu học, người khuyết tật được quan tâm hỗ trợ nhiều hơn về vật chất lẫn tinh thần.

 Thực hiện Quyết định 1225/QĐ-TTg ngày 17/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 301/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 để cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các biện pháp thực hiện cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019-2025, tỉnh Trà Vinh tập trung vận động các chương trình/dự án đáp ứng các nhu cầu trên các lĩnh vực: Nông - lâm - ngư nghiệp và phát triển nông thôn; giáo dục - đào tạo và dạy nghề; y tế; giải quyết các vấn đề xã hội; môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp. Được triển khai chủ yếu ưu tiên tại các khu vực vùng sâu, xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi còn hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục…

Qua hơn 03 năm thực hiện Chương trình về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019-2025 tại tỉnh Trà Vinh, các cơ quan, đơn vị làm đầu mối trong công tác vận động viện trợ PCPNN đã nỗ lực vận động các tổ chức PCPNN đến tỉnh đầu tư thực hiện nhiều chương trình dự án, bình quân hàng năm giải ngân trên 20 tỷ đồng. Nguồn viện trợ PCPNN nhìn chung đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với các ưu tiên nhu cầu vận động của tỉnh, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn, cùng với nguồn lực sẵn có góp phần giúp các địa phương sớm hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

 Thời gian tới, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Trà Vinh được tập trung quan tâm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng; xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân một cách thực chất, có chiều sâu, phù hợp với đặc thù của từng tổ chức, từng địa phương.

Như vậy, để đúc kết thành kinh nghiệm quý báu trong quá trình triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân đạt kết quả toàn diện trong những năm gần đây ở tỉnh Trà Vinh thì trước hết phải kể đến kinh nghiệm: “Biết coi trọng vai trò của nhận thức”. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, cùng các sở ban ngành làm sao để mỗi cán bộ, hội viên, người dân hiểu đầy đủ, nói đúng và làm tốt công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh trong tình hình mới./.

Trúc Giang

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 110
  • Tất cả: 179030