Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh khóa III (2022-2027)
(TUFO) – Chiều ngày 25/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh khóa III (2022-2027) nhằm đánh giá kết quả công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ông Phạm Văn Rê (chủ trì hội nghị); Ông Kiên Văn Dung, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; bà Kim Thị Thanh Nữ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch, Phó chủ tịch các Hội hữu nghị thành viên và các thành viên trong Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên hiệp đồng chí Phan Thị Thanh Bình đã thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Quy chế bao gồm 8 chương, 26 điều quy định các nội dung liên quan cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Liên hiệp; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp và các hội hữu nghị thành viên…

Đồng chí Nguyễn Hữu Thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp đã thông qua dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Theo đó, Liên hiệp tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực trong công tác tham mưu đề xuất và trong công tác phối hợp với các cơ quan ban, ngành, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định nhằm mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân tỉnh Trà Vinh nói riêng với nhân dân các nước trên thế giới và với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh trong tình hình mới. Đặc biệt, năm 2022 Liên hiệp tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027; Nghị quyết Đại hội đề ra là phát huy hơn nữa tinh thần “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, khai thác các đối tác tiềm năng, điều chỉnh phương thức hoạt động phù hợp với từng giai đoạn bằng phương pháp hoạt động hợp tác và phối hợp thực hiện ở nhiều cấp, để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai hoạt động.

Trong công tác tổ chức, quản lý đoàn vào, năm 2022, Liên hiệp phối hợp với địa phương đã đón tiếp, hướng dẫn và làm việc với 08 TCPCPNN về tỉnh, cụ thể là có 47 lượt đoàn vào (tăng 16 lượt đoàn khách nước ngoài so với cùng kỳ 2021), với 284 lượt người là lãnh đạo, nhân viên của các TCPCPNN vào thăm và hỗ trợ các Chương trình/Dự án trên lĩnh vực như: giáo dục; phát triển cộng đồng; tặng quà tết cho người nghèo; hỗ trợ cộng đồng ứng phó với mùa khô, hạn. Được thực hiện ở các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh.

Đối với hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, Liên hiệp triển khai thực hiện Kế hoạch về chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030 và kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026,bà Phan Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh tái cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021-2026; Liên hiệp và Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tham dự buổi chia sẻ trực tuyến về thông tin “Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quan hệ Việt-Trung” và gửi thư chúc mừng đến Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh nhân Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc; Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Trường Đại học Trà Vinh tổ chức buổi Gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022); Hội hữu nghị Việt Nam-Canada phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh tham gia các sự kiện, tiếp đón và hoạt động với các tổ chức, viện, trường Canada; tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc khánh Canada; tham gia các sự kiện do Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tổ chức; tổ chức giao lưu chia sẻ thông tin. Hội tự huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện như: phát cơm từ thiện, thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho bệnh nhân nghèo, Sinh viên, học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), năm 2022 toàn tỉnh có 12 Tổ chức PCPNN đã cam kết thực hiện 26 Chương trình/Dự án, với tổng nguồn vốn cam kết tài trợ là: 21.759.990.000 VNĐ; trong đó Liên hiệp trực tiếp vận động 08 Tổ chức PCPNN đã cam kết thực hiện 21 Chương trình/Dự án. Liên hiệp tham mưu UBND tỉnh ra quyết định tiếp nhận các nguồn viện trợ đúng theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020, với tổng nguồn vốn cam kết tài trợ là: 12.228.236.000 VNĐ; giá trị giải ngân là: 21.628.810.000 VNĐ, đạt 108% kế hoạch giải ngân năm 2022.

Công tác vận động viện trợ, sử dụng và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài được thực hiện theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ; Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; Quy chế phối hợp số 02/QC-CAT-LH ngày 24/12/2020 của Liên hiệp và Công an tỉnh về công tác quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân PCPNN tại Trà Vinh.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội nghị đề ra phương hướng hoạt động năm 2023 tập trung đẩy mạnh quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ; thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin; tiếp tục mở rộng mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế, đẩy mạnh giao lưu, học tập kinh nghiệm từ các tỉnh thành bạn nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Khóa VI đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư và triển khai thực hiện Nghị định số 58/2022/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam; Tăng cường sự phối hợp chủ động, thường xuyên giữa Trung ương với địa phương để phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường nguồn lực cho công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh tương ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục tích cực, chủ động triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019-2025; duy trì tốt quan hệ với các tổ chức PCPNN đã và đang hoạt động tại tỉnh; đồng thời biểu dương, khen thưởng những Tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh; Liên hiệp phối hợp với các sở ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023); tăng cường chất lượng Website Liên hiệp để mở rộng thông tin đối ngoại và vận động xúc tiến viện trợ của các TCPCPNN, các tổ chức quốc tế, Tổng Lãnh sự quán các nước; trong quá trình hoạt động đảm bảo tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh; tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Đồng chí Kiên Văn Dung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ông Kiên Văn Dung ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả công tác đối ngoại của Liên hiệp và các hội hữu nghị song phương trong năm 2022, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - giáo dục và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Ông đề nghị Liên hiệp tiếp tục nỗ lực phát huy góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đánh giá cao kết quả công tác của Liên hiệp trong năm 2022, đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến liên quan kiện toàn lại bộ máy tổ chức, nhân sự của các hội hữu nghị song phương, nâng cao hiệu quả trong công tác đối ngoại nhân dân, vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Đồng chí Phạm Văn Rê phát biểu tại hội nghị

Chủ trì hội nghị, đồng chí Phạm Văn Rê - Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị đã tiếp thu và ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu. Ông chia sẻ: Năm 2022 tình hình thế giới có nhiều biến động gây khó khăn cho hoạt động của các tổ chức PCPNN, tuy nhiên tập thể Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã nổ lực không ngừng tìm kiếm, mở rộng cơ hội hợp tác với nhiều tổ chức PCPNN. Qua đó, kết quả vận động viện trợ PCPNN trong năm 2022 đạt được nhiều mặt tích cực, các chương trình, dự án có quy mô lớn hơn trước và nội dung, lĩnh vực tài trợ phong phú, đa dạng hơn so với trước đây. Các sở, ban, ngành và đơn vị địa phương có quan tâm tích cực hơn trong công tác phối, kết hợp với Liên hiệp. Ông nhấn mạnh tập thể Liên hiệp cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, rút kinh nghiệm những mặt hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác trong năm 2023.

Q.N

 

Thống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 68
  • Tất cả: 179304