Cơ cấu tổ chức

I. Ban Chấp hành Liên hiệp khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027: 21 đồng chí
1/ Ông Phạm Văn Rê, Chủ tịch
2/ Bà Phan Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch
3/ Ông Trần Văn Điều, Phó Chủ tịch
4/ Ông Nguyễn Văn Quý, Tổng Thư ký
5/ Ông Lâm Thanh Cảnh, Ủy viên
6/ Ông Võ Công Chính, Ủy viên
7/ Ông Trầm Ngọc Châu, Ủy viên
8/ Ông Nguyễn Văn Dứt, Ủy viên
9/ Ông Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên
10/ Bà Dương Thị Trúc Giang, Ủy viên
11/ Bà Huỳnh Thu Hoa, Ủy viên
12/ Bà Tô Thị Thu Hồng, Ủy viên
13/ Ông Phạm Tiết Khánh, Ủy viên
14/ Ông Vương Hải Khoa, Ủy viên
15/ Ông Thạch Tha Lai, Ủy viên
16/ Bà Huỳnh Bích Như, Ủy viên
17/ Ông Dương Quốc Nhân, Ủy viên
18/ Ông Trần Phát, Ủy viên
19/ Bà Bùi Thị Sáu, Ủy viên
20/ Ông Huỳnh Văn Thình, Ủy viên
21/ Ông Hồ Kim Trường, Ủy viên

II. Ban Thương vụ Liên hiệp khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027: 07 đồng chí
1/ Ông Phạm Văn Rê, Chủ tịch
2/ Bà Phan Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch
3/ Ông Trần Văn Điều, Phó Chủ tịch
4/ Ông Nguyễn Văn Quý, Tổng Thư ký
5/ Ông Nguyễn Văn Dứt, Ủy viên
6/ Ông Trần Phát, Ủy viên
7/ Bà Bùi Thị Sáu, Ủy viên

III. Cơ quan thường trực:
1. Ban Lãnh đạo:
- Chủ tịch: Ông Phạm Văn Rê
 Điện thoại: 0919.689.555
- Phó Chủ tịch: Bà Phan Thị Thanh Bình
 Điện thoại: 0918.530.252
- Phó Chủ tịch: ÔngTrần Văn Điều
 Điện thoại:0918.497.702
2. Văn Phòng:
 Điện thoại: 0294.3858.027
 Email: lienhiephuunghitravinh@gmail.com
 - Tổng Thư ký: Ông Nguyễn Văn Quý
 - Phó Chánh Văn phòng: Ông Dương Quốc Nhân

 - Chuyên viên:
    Bà Dương Thị Trúc Giang
    Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 68
  • Tất cả: 179304