Ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 114/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/02/2023
Ngày hiệu lực 03/02/2023
Trích yếu nội dung Ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm qd-114-quy-che-van-dong-vien-638441931185328032.pdf