Về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 4744-QĐ-TU
Ngày ban hành 30/05/2019
Ngày hiệu lực 30/05/2019
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đối ngoại nhân dân
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm qd-4744-ban-hanh-quy-che-doi-n638441929142504777.pdf