Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 80/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/07/2020
Ngày hiệu lực 17/09/2020
Trích yếu nội dung Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Đối ngoại nhân dân
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 80.signed638441925364221181.pdf