Về việc ban hành Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phí chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 – 2025
Số ký hiệu văn bản 1225/QĐ-TTg
Ngày ban hành 17/09/2019
Ngày hiệu lực 17/09/2019
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phí chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 – 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đối ngoại nhân dân
Người ký duyệt Phạm Bình Minh
Tài liệu đính kèm Chương-trình-Quốc-gia 2019-2025 (các-bản-dịch).pdf