Ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 301/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/02/2020
Ngày hiệu lực 19/02/2020
Trích yếu nội dung Ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đối ngoại nhân dân
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm 301-QD-UBND.pdf